top of page

9. Quotation Notice for Purchase of Power Press, Jewellery Dryer Machine, Power Press, DM Water Plant for Imitation Jewellery Production  Plant.

Opening on 17-12-2023 & Closing on 23-12-2023

TENDER NOTICE published in Dainik Sakal (Kolhapur Main Edition) on 17-12-2023 Page No. 07

 

निविदा सूचना

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय, भारत सरकारचे स्फुर्ती योजने अंतर्गत खादी व ग्रामोद्योग आयोग (NA), आधार सामाजिक संस्था (IA) गट नं. ९९८/१, इनामदारवाडा, मू.पो. यळगुड, ता. हातकाणंगले, जि. कोल्हापूर पिन – ४१६२३६  मार्फत राबविण्यात येत असलेल्या कोल्हापूर ट्रॅडीशनल ज्वेलरी क्लस्टर, यळगुड यांचेकडून मान्यताप्राप्त व GST रजिस्टर्ड  निर्माता / पुरवठादार / एजंट / एजन्सी कडून बंद लिफाफ्यातून दर पत्रिकेच्या निविदा मागविण्यात येत आहेत.

इमिटेशन ज्वेलरी साठी आवश्यक ऑटो क्लॅम्प वॅक्स इंजेक्टर, ज्वेलरी ड्रायर मशीन, पॉवर प्रेस, डीएम प्लांट विवरण व सविस्तर तपशिल संस्थेच्या वर दिलेल्या पत्यावर व संस्थेची वेबसाईट www.ngoadhar.in दि. 17 डिसेंबर २०२३ पासून उपलब्ध आहे.

बंद लिफाफ्यातून निविदा दि. 23 डिसेंबर २०२३ संध्याकाळी ५.०० वाजेपर्यंत स्वीकारण्यात येतील. दि. 26 डिसेंबर २०२३ रोजी दुपारी १२.०० वाजता निविदा संस्थेच्या कार्यालयात उघडण्यात येतील.

कोणतेही कारण न देता निविदा नाकारण्याचा अधिकार आधार सामाजिक संस्थेला असेल.

आधार सामाजिक संस्था - मू.पो. यळगुड, ता. हातकाणंगले, जि. कोल्हापूर पिन – ४१६२३६

संपर्क क्र. – ९२२५१३६२४४ / ७७४१००४१०३

 • Last date for submission of Quotation – 23-12-2023 upto 05.00 p.m.

 • Date of Opening of Sealed Quotation 26-12-2023 at 12.00 p.m.

For Work Details please download the below documents and for any technical query call 9225806244 or Email - info.ngoadhar@gmail.com

8. Quotation Notice for Purchase of Hydromax Microblazer with Capacity of 10 Torches for Imitation Jewellery Production  Plant.

Opening on 26-06-2023 & Closing on 02-07-2023

TENDER NOTICE published in Dainik Sakal (Kolhapur Main Edition) on 26-06-2023 Page No. 05

 

निविदा सूचना

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय, भारत सरकारचे स्फुर्ती योजने अंतर्गत खादी व ग्रामोद्योग आयोग (NA), आधार सामाजिक संस्था (IA) गट नं. ९९८/१, इनामदारवाडा, मू.पो. यळगुड, ता. हातकाणंगले, जि. कोल्हापूर पिन – ४१६२३६  मार्फत राबविण्यात येत असलेल्या कोल्हापूर ट्रॅडीशनल ज्वेलरी क्लस्टर, यळगुड यांचेकडून मान्यताप्राप्त व GST रजिस्टर्ड  हायड्रोमॅक्स मायक्रो ब्लेझर टॉर्च ( क्षमता १० टॉर्च ) निर्माता / पुरवठादार / एजंट / एजन्सी कडून बंद लिफाफ्यातून दर पत्रिकेच्या निविदा मागविण्यात येत आहेत.

 

इमिटेशन ज्वेलरी साठी आवश्यक हायड्रोमॅक्स मायक्रो ब्लेझर टॉर्च ( क्षमता १० टॉर्च ) विवरण व सविस्तर तपशिल संस्थेच्या वर दिलेल्या पत्यावर व संस्थेची वेबसाईट www.ngoadhar.in दि. २६ जून २०२३ पासून उपलब्ध आहे.

 

बंद लिफाफ्यातून निविदा दि. ०२ जुलै २०२३ संध्याकाळी ५.०० वाजेपर्यंत स्वीकारण्यात येतील. दि. ४ जुलै २०२३ रोजी दुपारी १२.०० वाजता निविदा संस्थेच्या कार्यालयात  उघडण्यात येतील.

 

कोणतेही कारण न देता निविदा नाकारण्याचा अधिकार आधार सामाजिक संस्थेला असेल.

आधार सामाजिक संस्था - मू.पो. यळगुड, ता. हातकाणंगले, जि. कोल्हापूर पिन – ४१६२३६

संपर्क क्र. – ९२२५१३६२४४ / ७७४१००४१०३

 • Last date for submission of Quotation – 02-07-2023 upto 05.00 p.m.

 • Date of Opening of Sealed Quotation 04-07-2023 at 12.00 p.m.

For Work Details please download the below documents and for any technical query call 9225806244 or Email - info.ngoadhar@gmail.com

7. Quotation Notice for Purchase of Raw Material, Tools & Consumables for Imitation Jewellery Production  Plant.
(Closed and Awarded on 24-01-2023)

Opening on 07-01-2023 & Closing on 13-01-2023

TENDER NOTICE published in Dainik Sakal (Kolhapur Main Edition) on 07-01-2023 Page No. 09

 

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय, भारत सरकारचे स्फुर्ती योजने अंतर्गत खादी व ग्रामोद्योग आयोग (NA), आधार सामाजिक संस्था (IA) व कलाग्रामी हँडीक्राफ्ट प्रोड्युसर कंपनी लि., (SPV) गट नं. ९९८/१, इनामदारवाडा, मू.पो. यळगुड, ता. हातकाणंगले, जि. कोल्हापूर पिन – ४१६२३६  मार्फत राबविण्यात येत असलेल्या कोल्हापूर ट्रॅडीशनल ज्वेलरी क्लस्टर, यळगुड यांचेकडून मान्यताप्राप्त व GST रजिस्टर्ड  इमेटेशन ज्वेलरी मटेरियल, टूल्स व कंन्स्युमेबल साहित्याचे  निर्माता / पुरवठादार / एजंट / एजन्सी कडून बंद लिफाफ्यातून दर पत्रिकेच्या निविदा मागविण्यात येत आहेत.

 

इमेटेशन ज्वेलरी साठी आवश्यक मटेरियल, टूल्स व कंन्स्युमेबल साहित्याचे विवरण व सविस्तर तपशिल संस्थेच्या वर दिलेल्या पत्यावर व संस्थेची वेबसाईट www.ngoadhar.in दि. 7 जानेवारी २०२३ पासून उपलब्ध आहे.

 

बंद लिफाफ्यातून निविदा दि. 13 जानेवारी २०२३ संध्याकाळी ५.०० वाजेपर्यंत स्वीकारण्यात येतील. दि. १५ जानेवारी २०२३ रोजी दुपारी १२.०० वाजता निविदा उघडण्यात येतील.

 

कोणतेही कारण न देता निविदा नाकारण्याचा अधिकार कलाग्रामी हँडीक्राफ्ट प्रोड्युसर कंपनीला असेल.

 

 कलाग्रामी हँडीक्राफ्ट प्रोड्युसर कंपनी लि., - गट नं. ९९८/१, इनामदारवाडा, मू.पो. यळगुड, टा. हातकाणंगले, जि. कोल्हापूर पिन – ४१६२३६ संपर्क क्र. – ९२२५१३६२४४ / ७७४१००४१०३

 • Last date for submission of Quotation – 13-01-2023 upto 05.00 p.m.

 • Date of Opening of sealed Quotation 15-01-2023 at 12.00 p.m.

For Work Details please download the below documents and for any technical query call 9225806244 or Email - info.ngoadhar@gmail.com

6. Tenders for Machinery, Equipments & Tools required for Imitation Jewelry Designing.
(Closed and Awarded on 06-01-2023)

Opening on 26-09-2022 & Closing on 10-10-2022

TENDER NOTICE published in Dainik Sakal (Kolhapur Main Edition) on 26-09-2022

 

Sealed Tenders are invited by Adhar Samajik Sanstha, Gat No Gat No 998/1 Inamdarwada, Yalgud. Tal – Hatkanangale Dist – Kolhapur, The Implementing Agency (IA) of Kolhapur Traditional Jewelry Cluster, Yalgud from the reputed Computer/ Computer Supplier / Manufacturers / Dealers/ Agents for Imitation Jewelry Designing.

The detailed specification of Machinery, Equipment & Tools is available at the tender document, under the scheme & financial assistance from SFURTI – KVIC, Ministry Of MSME, Govt. of India, under State Office, KVIC, Churchgate Mumbai. The tender document is available on the Adhar Samajik Sanstha’s website www.ngoadhar.in and at Adhar Samajik Sanstha’s Office at Gat No 998/1 Inamdarwada, Yalgud Tal –Hatkanangle, Dist – Kolhapur

The cost of tender document is Rs. 2000/- (Plus 18% GST) & EMD of 2 % of Tender amount will be accepted in the form of DD/RTGS in favor of Name of Account: - “Kolhapur Traditional Jewelry Cluster, Bank Name – Union Bank of India, Branch: - Rajarampuri, Kolhapur, Account Number: 451502010015227, IFSC Code UBIN0545155.

 • The tender will be available from 26-09-2022.

 • Pre-bid meeting will be held at Adhar Samajik Sansth’s Office at Gat No 998/1 Inamdarwada,Yalgud. Tal- Hatkanangle, Dist Kolhapur on 30-09-2022. Tender document will be updated after review and suggestions  from the bidders. So kindly download the latest tender document from the below link.

 • Last date for submission of Tenders – 10-10-2022 upto 02.00 p.m.

 • Date of Opening of sealed Tender 12-10-2022 at 12.00 p.m.

Tender Document (Latest uploaded on 06-10-2022 after Prebid meeting) & Receipt will be mailed after payment of Rs. 2360. Call 9225806244 or Email - info.ngoadhar@gmail.com

5. Quotation Notice for E-Commerce Website & Branding & Packaging Development.
(Closed and Awarded on 12-01-2022)

Opening on 17-08-2021 & Closing on 31-08-2021

NOTICE published in Dainik Sakal (Kolhapur Main Edition) on 18-08-2021, Page No. 07


निविदा सूचना


सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय, भारतसरकारचेस्फुर्तीयोजनेअंतर्गतखादीवग्रामोद्योगआयोग व आधार सामाजिक संस्था, कोल्हापूर. (आयए)  मार्फत राबवण्यात येत असलेल्या कोल्हापूर ट्रॅडिशनल ज्वेलरी क्लस्टर,  यळगूड, येथे खालील कामासाठी मान्यता प्राप्त व पात्र एजन्सी कडून बंद लिफाफ्यातून निविदा मागवण्यात येत आहेत.


कामवसेवातपशील

१. इकॉमर्सवेबसाईट(सविस्तरकामाचेस्वरूपवेबसाईटवरउपलब्ध)

२. इकॉमर्सवेबसाईटकरीताप्रॉडक्टफोटोग्राफी.

३. लोगोडीजाईनआणिब्रँडडेव्हलोपमेंट (आर्टवर्क)

४. इमार्केटिंगवव्हाट्सअँपकरीताउत्पादनाचेइ-ब्रोशरडिजाईन

५.  कर्षकवनाविन्य पूर्ण पेकेजिंग डिजाईन काही नमून्या सहित

६.सोशलमीडियापेजतयारकरणे

७.जाहिरातीकरीताउत्पादनाचेव्हिडीओशूटिंगकरूनयु-ट्यूबवरप्रकाशितकरणे. 


पूर्णपणेभरलेल्यानिविदास्वीकारण्याचीअंतिमतारीख३१/०८/२०२१असूनमुदतीतआलेल्यानिविदादि. ०५/०९/२०२१रोजी३वाजताउघडणेतयेतील. सहभागासाठीवअन्यतपशीलासाठीइनिविदावेबसाईटwww.ngoadhar.inलाभेटद्यावी,वपात्रनिविदाधारकांनीसीलबंदलिफाफ्याद्वारेखालीलपत्त्यावरनिविदासादरकराव्यात. 

आधार सामाजिक संस्था, गट नो 717/3, यळगूड, ता. हातकणंगले, जि.कोल्हापूर. दूरध्वनी - 77410041103


दि. 17-08-2021                               चेअरमन, आधार सामाजिक संस्था, यळगूड, कोल्हापूर​.

 • Last date for submission of Quotations– 31-08-2021 up to 04.00 p.m.

 • Date of Opening of sealed Quotation 02-09-2021 at 03.00 p.m.

For Work Details please download the below documents and for any technical query call 9225806244

4. Quotations of Handmade Imitation Jewellery Tools for Artisans.
(Closed and Awarded on 24-01-2021)

Opening on 05-12-2020 & Closing on 15-12-2020

NOTICE published in Dainik Sakal (Kolhapur Main Edition) on 05-12-2020


निविदा सूचना


खादीवग्रामोद्योग आयोग (एम. एस. एम. ई. मंत्रालय) भारत सरकारचे स्फुर्ती योजने अंतर्गत आधार सामाजिक संस्था, कोल्हापूर.(आयए) मार्फत राबवण्यात येत असलेल्या कोल्हापूर ट्रॅडिशनल ज्वेलरी क्लस्टर, यळगूड, येथे आर्टीझनसाठी आवश्यक असणारे इमिटेशन ज्वेलरी बनवण्याचे साहित्य–(किमान२५०किट),आवश्यक साधने व उपकरणे (ट्रे (१२*१५इंचेस, सुया, पक्कड, पिनवाइज, फ्लॅट नोज प्लकर, सुपडी, सीझर, स्केल, प्लास्टिकबॉक्स  (६*९*२) इंचेस, कटर, रोउण्डेड पक्कड) यांच्या सिल बंध निविदा, पुरवठादार/उत्पादक / विक्रेते/उत्पादक प्रतिनिधी यांचे कडून मागवणेत येतआहे. पूर्ण पणे भरलेल्या निविदा स्वीकारण्याची अंतिमतारीख १५.१२.२०२० असून मुदतीत आलेल्या निविदा दि. १७.१२.२०२० रोजी २ वाजता उघडणेत येतील.दि.०५.१२.२०२०

चेअरमन आधार सामाजिक संस्था, कोल्हापूर

 • Last date for submission of Quotations– 15-12-2020 upto 02.00 p.m.

 • Date of Opening of sealed Quotation17-12-2020 at 12.00 p.m.


3. Tenders for Machinery, Equipments & Tools required for Imitation Jewelry Designing. 
(Closed and Awarded on 24-01-2021)

Opening on 23-11-2020 & Closing on 14-12-2020

TENDER NOTICE published in Dainik Sakal (Kolhapur Main Edition) on 23-11-2020


Sealed Tenders are invited by Adhar Samajik Sanstha, Gat No 717/3, Yalgud. Tal – Hatkanangale Dist – Kolhapur, The Implementing Agency (IA) of Kolhapur Traditional Jewelry Cluster, Yalgud from the reputed Computer/ Computer Supplier / Manufacturers / Dealers/ Agents for Imitation Jewelry Designing.

The detailed specification of Machinery, Equipment & Tools is available at the tender document, under the scheme & financial assistance from SFURTI – KVIC, Ministry Of MSME, Govt. of India, under State Office, KVIC, Churchgate Mumbai. The tender document is available on the Adhar Samajik Sanstha’s website www.ngoadhar.in and at Adhar Samajik Sanstha’s Office at Gat No 717/3, Yalgud Tal –Hatkanangle, Dist – Kolhapur

The cost of tender document is Rs. 2000/- (Inclusive of GST) & EMD of 2 % of Tender amount will be accepted in the form of DD/RTGS in favor of Name of Account: - “Kolhapur Traditional Jewelry Cluster, Bank Name – Union Bank of India, Branch: - Rajarampuri, Kolhapur, Account Number: 451502010015227, IFSC Code UBIN0545155.

 • The tender will be available from 23-11-2020.

 • Pre-bid meeting will be held at Adhar Samajik Sansth’s Office at Gat No 717/3, Yalgud. Tal- Hatkanangle, Dist Kolhapur on 10-12-2020.

 • Last date for submission of Tenders – 14-12-2020 upto 02.00 p.m.

 • Date of Opening of sealed Tender 17-12-2020 at 12.00 p.m.

Tender Document will be mailed after payment of Rs. 2000. Call 9225806244

2. Tenders for Machinery, Equipments & Tools required for Imitation Jewellery
(Closed and Awarded on 24-01-2021)

Opening on 23-11-2020 & Closing on 14-12-2020

TENDER NOTICE published in Dainik Sakal (Kolhapur Main Edition) on 23-11-2020


Sealed Tenders are invited by Adhar Samajik Sanstha, Gat No 717/3, Yalgud. Tal – Hatkanangale Dist – Kolhapur, The Implementing Agency (IA) of Kolhapur Traditional Jewelry Cluster, Yalgud from the reputed Machinery Manufacturers/ Dealers/ Agents of Alloy Pendant Making Machine, Hollow Alloy Beads Making Machine, Polishing and Electroplating Jewelry Machines.

The detailed specification of Machinery, Equipment & Tools is available at the tender document, under the scheme & financial assistance from SFURTI – KVIC, Ministry Of MSME, Govt. of India, under State Office, KVIC, Churchgate Mumbai.

The tender document is available on the Adhar Samajik Sanstha’s website www.ngoadhar.in and at Adhar Samajik Sanstha’s Office at Gat No 717/3, Yalgud Tal –Hatkanangle, Dist – Kolhapur.

The cost of tender document is Rs. 2000/- (Inclusive of GST) & EMD of 2 % of Tender amount will be accepted in the form of DD/RTGS in favor of Name of Account: - “Kolhapur Traditional Jewelry Cluster, Bank Name – Union Bank of India, Branch: - Rajarampuri, Kolhapur, Account Number: 451502010015227, IFSC Code UBIN0545155.

 • The tender will be available from 23-11-2020.

 • Pre-bid meeting will be held at Adhar Samajik Sansth’s Office at Gat No 717/3, Yalgud. Tal- Hatkanangle, Dist Kolhapur on 10-12-2020.

 • Last date for submission of Tenders – 14-12-2020 upto 02.00 p.m.

 • Date of Opening of sealed Tender 17-12-2020 at 12.00 p.m.

Tender Document will be mailed after payment of Rs. 2000. Call 9225806244

1. Tenders for Construction Work
(Closed and Awarded on 23-10-2020)

Opening on 28-09-2020 & Closing on 19-10-2020

TENDER NOTICE published in Dainik Sakal (Kolhapur Main Edition) on 28-09-2020


Sealed Tenders are invited by Adhar Samajik Sanstha, H/O Shivajirao Bagal Opp. Hanuman Mandir, 717/3, Yalgud, Tal – Hatkanangle, Dist – Kolhapur (Mo- 9225136244, Email – info.ngoadhar@gmail.com), the Implementing Agency (IA) Kolhapur Traditional Jewelry Cluster from Civil Engineers/Building Contractors for constructing 278.88 SQM.

The detail Building Drawing & BOQ with Technical Specification of Construction Work-Shed/Godown and amenities for  CFC center are available at the tender document, under the scheme & financial assistance from SFURTI – KVIC Govt. of India under State Office KVIC, Mumbai.

The tender document is available at Adhar Samajik Sanstha’s website https://www.ngoadhar.in/ and at Adhar Samajik Sanstha’s office at H/O Shivajirao Bagal Opp. Hanuman Mandir, 717/3, Yalgud, Tal – Hatkanangle, Dist – Kolhapur.

The cost of tender document is Rs. 2000/- (Inclusive of GST) & EMD of 2 % of Tender amount will be accepted in the form of DD/RTGS in favor of Name of Account: - “Kolhapur Traditional Jewelry Cluster, Bank Name – Union Bank of India, Branch: - Rajarampuri, Kolhapur, Account Number: 451502010015227, IFSC Code UBIN0545155.

 • The tender will be available from 28-09-2020.

 • Pre-bid meeting will be held at Adhar Samajik Sansth’s Office at Gat No 717/3, Yalgud. Tal- Hatkanangle, Dist Kolhapur on 12-10-2020.

 • Last date for submission of Tenders – 19-10-2020 upto 05.00p.m.

 • Date of Opening of sealed Tender 23-10-2020 at 12.00 p.m.

Sanction Drawings

Tender Document

bottom of page